தமிழ் கற்க

பறவைகளின் பெயர்கள் | Bird's Names
Image
( Hover to zoom )
Tamil WordsEnglish WordsTamil PronunciationEnglish Pronunciation
கோழிக்குஞ்சு
சிக்கன்
Kozhikkunju
Chicken
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
சேவல்
ரூஸ்ட்டர்
Seval
Rooster
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கொக்கு
க்ரேன்
kokku
Crane
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
காகம்
க்ரோ
kaakam
Crow
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
வாத்து
டக்
vaathu
Duck
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
பருந்து
ஹாக்
Parunthu
Hawk
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கோழி
ஹென்
Kozhi
Hen
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
தீக்கோழி
ஆஸ்ட்ரிச்
Thee Kozhi
Ostrich
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
ஆந்தை
அவுல்
Aandhai
Owl
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கிளி
பாரட்
Kili
Parrot
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
மயில்
பீக்காக்
Mayil
Peacock
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
புறா
பீஜியன்
Puraa
Pigeon
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
குருவி
ஸ்பாரோ
Kuruvi
Sparrow
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
வான்கோழி
டர்க்கி
Vaan Kozhi
Turkey
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கழுகு
ஈகிள்
Kazhuku
Eagle
ஒலி ஒலிக்க Play Audio