இணையத்தில் இணைந்து!

  • இனிய தமிழ் கற்போம்.!
  • இணையம் வழி..!
  • இல்லத்தில் இருந்தே...!

இணையம் வழியாக...! உலகம் முழுவதிலும் உள்ள தமிழ் குழந்தைகளுக்கும் ஆர்வலர்களுக்கும் தமிழ் மொழியைத் திறம்பட கொண்டு செல்வதே உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகத்தின் நோக்கமாகும். மேலும் அறிய ⇛