நிகழ்வுகள்

தமிழ் மொழி உச்சரிப்பு குறித்தான சிறப்புப் பயிற்சி

தமிழ் மொழி உச்சரிப்பு குறித்தான சிறப்புப் பயிற்சி

உலகில் மனிதன் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு உண்டான மொழிகள் பல உள்ளன. ஒரு மனிதன் எத்தனை மொழிகளை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்க...

Read More
 • July
 • 21
 • 2013
உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம் 6-ம் ஆண்டு துவக்க விழா

உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம் 6-ம் ஆண்டு துவக்க விழா

உலகத்தமிழ்க்கல்விக்கழகத்தின் ஆறாம் ஆண்டு தொடக்க விழா 27.06.15 அன்று ஸ்பார்கிலிங் விடுதியில் நிறுவனர். திரு.ரா.வெங்கடேஷ் தலைமை...

Read More
 • June
 • 27
 • 2015
சிறப்பு வகுப்பு: மாணவர்களே ஆசிரியராய்!

சிறப்பு வகுப்பு: மாணவர்களே ஆசிரியராய்!

உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழக மாணவர்களுக்கு அய்யநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் முதுகலை மாணவர்களால் சிறப்பு வகுப்பு நடத்தப...

Read More
 • July
 • 13
 • 2016
முத்தமிழ் மன்றத்தில் உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழக மாணவர்

முத்தமிழ் மன்றத்தில் உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழக மாணவர்

எங்கள் மாணவன் ருத்திஸ் கிருஷ்ணா அய்யநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் முதுகலைத் தமிழ்த்துறை சார்பில் நடைபெற்ற முத்தமிழ் ...

Read More
 • July
 • 14
 • 2016