நடைபெற்ற இடம்
World Tamil Academy,
Sithurajapuram, Sivakasi.
நாள் மற்றும் நேரம்
2024-04-16
9.30 AM
பங்கு பெற்றவர்கள்
World Tamil Academy Teachers,
& Their Friends

      தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழக அலுவலகத்தில் ஏப்ரல் 16, 2024 அன்று சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.

நிகழ்வின் முக்கிய அம்சங்கள்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்: முதலில் உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழக ஆசிரியர்கள் மற்றும் உடன் பணிபுரிவோர் தங்களுக்குள் தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

கலை நிகழ்ச்சிகள் & போட்டிகள்: பல்வேறு தமிழ் கலை நிகழ்ச்சிகளும் அது சார்ந்த போட்டிகளும் நடைபெற்றன. 

பரிசு வழங்கல்: தமிழ் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்திற்கு சிறப்பாக பங்களித்தவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்நிகழ்வின் முக்கியத்துவம்:

தமிழ் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தின் மீதான மக்களின் ஆர்வத்தை அதிகரிக்க உதவியது.

தமிழ்ப் புத்தாண்டின் சிறப்பை உணர்த்தியது.

தமிழ் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு நிகழ்வாக அமைந்தது.

நிறைவு:

உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழக அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்ப்புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம் மிகவும் சிறப்பாக அமைந்தது. இந்நிகழ்வு தமிழ் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

.