• இனிய தமிழ் கற்போம்.!
  • இணையம் வழி..!
  • இல்லத்தில் இருந்தே...!

இருமொழிக் கல்வி முத்திரை என்பது இரு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு, அவர்களது மாநிலக் கல்வித்துறை வழங்கும் முத்திரை ஆகும்.மேலும் அறிய இங்கு சொடுக்கவும்.